Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei Câmpina, 30.08.2011 "Sprijin pentru integrare si incluziune" Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul  Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ID 77077 Comunicat de presa Municipiul Câmpina, în parteneriat cu SC FaxMedia Consulting SRL si Agentia Judeteana  pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, a finalizat implementarea proiectului "Sprijin pentru  integrare si incluziune", contract nr. POSDRU/101/5.1/G/77077. Obiectivul general al proiectului a fost acela de a facilita accesul pe piata muncii, prin  includerea persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca si a somerilor în programe de formare  profesionala adecvate, accesibile si cu reale valente ocupationale. Pe o perioada de 10 luni, în cadrul proiectului au fost desfasurate 6 programe de formare  profesionala de calificare si initiere si au fost instruiti 207 someri si persoane aflate în cautarea unui  loc de munca. Cursurile derulate au avut drept scop calificarea în meseriile de operator introducere validare si prelucrare date, dulgher - tâmplar - parchetar, asfaltator si îngrijitor batrâni si copii la domiciliu. La finalizarea cursurilor, absolventii au primit certificate de calificare acreditate de catre  Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor. Prin implementarea acestui proiect a fost îndeplinit obiectivul principal al proiectului, respectiv  formarea si certificarea unui numar de 168 de persoane, membri ai grupului tinta. Pentru detalii suplimentare persoana de contact: Hoitan Rodica, Coordonator implementare  proiect, Primaria Municipiului Câmpina, tel. 0741 063 496, e-mail: apl.campina@gmail.com.   Compartiment Programe de Finantare, Relatii Internationale si Protocol Cod Identificare Proiect  FSE 77077 Solicitant Municipiul Campina Domeniul major de interventie 5.1 Durata Proiect 10 (în luni) Tipul proiectului Local Grup tinta 168 someri si persoane in cautarea unuil loc de munca Valoare proiect 2.094.830,06 lei Municipiul CAMPINA FaxMedia  Consulting PARTENERI Primaria Municipiului Campina  Adresa : Bd. Culturii, Nr. 18 Campina, Jud. Prahova 105600  Telefon : 0244 336 134  Fax :       0244 371 458 eMail :    apl.campina@gmail.com Web :     www.primariacampina.ro Municipiul CAMPINA A.J.O.F.M. Prahova